Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant FeyRaiikOther/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Month
Needs Core Membership
Statistics 3 Deviations 10 Comments 141 Pageviews
×

Groups

Activity


tại sao gian hàng của clb với lớp đã gần nhau thì chớ lại còn sát sít sân khấu thì ăn đủ rồi
đứa nào đăng kí khôn thế huhu

deviantID

FeyRaiik
Vietnam
đừng watch làm gì cả
this is a clone

Comments


Add a Comment:
 
:iconjunsoulsilver:
JunSoulsilver Featured By Owner Mar 7, 2017
có phải là Hoa không D: ?
Reply
:iconfeyraiik:
FeyRaiik Featured By Owner Mar 8, 2017  New Deviant
: D hông
Reply
:iconjunsoulsilver:
JunSoulsilver Featured By Owner Mar 9, 2017
xin lỗi bạn tại mình cứ ngỡ là bạn mình ;;_;;
Reply
:iconfeyraiik:
FeyRaiik Featured By Owner Mar 10, 2017  New Deviant
=)) thật ra Hoa và 1 e khác cùng chung nick này mà
tại Hoa lập acc này ra hụ hụ
Reply
(1 Reply)
:icond-ziro:
D-ZiRo Featured By Owner Feb 18, 2017  Student Artist
thanks for the watch
Reply
:iconfeyraiik:
FeyRaiik Featured By Owner Feb 20, 2017  New Deviant
u're welcome
Reply
:iconsiwyszczur:
SiwySzczur Featured By Owner Feb 17, 2017
Nice gallery:) (Smile)
Reply
:iconfeyraiik:
FeyRaiik Featured By Owner Feb 19, 2017  New Deviant
=) thanks
Reply
:iconsiwyszczur:
SiwySzczur Featured By Owner Feb 19, 2017
No problem, I like good art:) (Smile) I invite you to my gallery:) (Smile)If you like my work, watch me :) (Smile)
Reply
:iconfeyraiik:
FeyRaiik Featured By Owner Feb 20, 2017  New Deviant
*watched you* =) damn, you got lots of awesome stuff
Reply
Add a Comment: